บุคลากร
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 79
เมื่อวาน 75
ทั้งหมด 79,796
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 80
เมื่อวาน 77
ทั้งหมด 101,142
ประวัติย่อของโรงเรียน
           โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2477 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง มีนายจีน เทพแสง เป็นหัวหน้าจัดเชิญราษฎรมาประชุมฟังนโยบาย พระอธิการแพ จันทปัญญา เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ให้การศึกษา

           โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดใหม่ลำนกแขวกจึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล 2 (วัดใหม่ลำนกแขวก) โดยมี นายเชื้อ กั๊กบันเทิง เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 9 ห้องเรียน แบบ สนศ. 4 จำนวน 1 หลัง
  • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานคร สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบ สนศ. 384
  • พ.ศ.2550 ได้รับงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลวงเงิน 11,497,500 บาท สร้างอาคารตึก 5 ชั้นแบบ สนศ.385 โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
  • ปัจจุบันสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดกรุงเทพมหานคร

อักษรย่อของโรงเรียน


ความหมาย

  • ก      ย่อมาจาก    กรุงเทพมหานคร   เป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
  • มร.    ย่อมาจาก    มีนบุรี เป็นชื่อสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
  • ลข.   ย่อมาจาก   วัดใหม่ลำนกแขวก เป็นชื่อของวัดที่โรงเรียนใช้พื้นที่เป็นที่ตั้ง


ปรัชญาการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก


ความหมาย


มีคุณธรรม   เปี่ยมน้ำใจ   ใฝ่ศึกษา   พัฒนาตน


นักเรียนศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ในสังคมอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบกันและกัน เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ สังคมก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ประเทศชาติก็จะพัฒนา สู่นานาประเทศได้


สีประจำโรงเรียน    แดง-ดำ


ความหมาย

  • สีแดง เหมือนแสงตะวันที่สว่างไสว และให้ความอบอุ่นแก่มวลมนุษย์อยู่เสมอ
  • สีดำ เป็นสีของความอดทน เข้มแข็ง และเสียสละ เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์

สรุป


สีประจำโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตในวัยเยาว์ด้วยความรัก ความอบอุ่น รู้จักเสียสละ และอดทน พร้อมที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณธรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน 

watmaischool.com  © 2016-2019 All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูยศภัทร  คิดถูก  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
เว็บสำเร็จรูป
×